Barnevern

Alvorlig systemsvikt i barnevernet, ifølge Helsetilsynet

https://www.dagbladet.no/nyheter/na-slar-helsetilsynet-barnevernsalarm/72557047

Alvorlig kompetansesvikt i barnevernet, ifølge BUFDIR

https://www.aftenposten.no/norge/i/6jdjAr/ny-bufdir-rapport-om-barnevernet-vil-oeke-andelen-ansatte-med-mastergr

Ingen konsekvenser for barnevernsansatte som ikke hindrer voldtekt under samvær med tilsyn

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/x3eKpX/jenta-i-kjelleren

Glassjenta – historie om jenta som ikke ble vernet av barnevernet

https://mm.aftenbladet.no/2016/glassjenta/

En fars fortelling

Barnet som ikke ble vernet

Norsk psykologforening kommer for sent, men svært godt

Bufetat prøver å sensurere forskere

Ansatte i Barnevernet forteller

Solfrid jobbet 40 år i barnevernet. Nå har hun skrevet bok om det hun mener er en grotesk utvikling

Sentral premissleverandør for tiltak i Barnevernet avslørt.