Om WISC-testing

Det har vært et ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige Barn, om å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Dette skyldes delvis at PPT nødig utreder barn bare fordi foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis at mange kommuner har lang ventetid der WISC-testing er en flaskehals. Grendel tilbyr nå privat WISC-testing.

Vårt tilbud er ikke et alternativ til en PPT-utredning. Kun PPT kan utføre utredninger, og bare de kan henvise til BUP og andre instanser. Men PPT kan ta imot en WISC-test utført av oss (sjekk først med din lokale PPT om de er villige til det, og understrek at barnet blir WISC-testet av en psykolog), noe som kan bidra til at prosessen går raskere. Dersom PPT ikke vil WISC-teste, er dette et tilbud til de som ønsker å få bekreftet om barnet deres er begavet.

Tilbudet vårt inkluderer veiledning for foreldre, uavhengig av testresultatet. Vi ønsker ikke å bare utføre en test – intelligenstesting av barn har flere etiske aspekter som ikke i like stor grad gjelder for voksne. Vi vil forsikre oss om at barnet forstår hva som skal skje, og at de voksne forstår hva resultatet innebærer.

Du kan bestille time til testing via telefon på  455 19 40  eller ved å sende en e-post til Rolf Lindgren. Testingen tar normalt omtrent to timer. Informasjon om forberedelser og hvordan det foregår finner du her. Prisen for WISC-testing, som inkluderer selve WISC-protokollen med alle skårer, en skriftlig forklarende rapport og veiledning for foreldre, er kr. 7.000,–.

En kunstnerisk tolkning av WISC-testing, ved Midjourney
En kunstnerisk tolkning av WISC-testing

Vær oppmerksom på at dette er en privat tjeneste uten refusjonsrett.

Om WISC

Erfaringsmessig finner jeg ofte ut om et barn er høybegavet og følgelig har høyt læringspotensiale, er skoleflinkt, eller begge deler. Det er sjelden at barnet ikke er noen av delene.
 
Av og til avdekker jeg diagnoser som BUP eller PPT ikke har funnet, for eksempel stressreaksjoner eller synsforstyrrelser som kan maskeres som, og dermed feildiagnostiseres som, ADD/ADHD, Asperger, eller opposisjonell personlighetsforstyrrelse.
 
Testen gir vanligvis lite interessant informasjon dersom barnet ditt klarer seg godt. Den er et diagnostisk verktøy og en viktig del av visse typer utredninger.
 
Vi anbefaler å få testen gjennom PPT/BUP hvis mulig, siden det er billigere. Det er imidlertid noen ekstra fordeler med å ta testen hos oss. Vi har erfaring med at PPT:
 
  • nekter å gi WISC-resultatene til foreldre,
  • kun gir en skriftlig rapport hvor skårene ikke er oppgitt direkte (merk at «øvre del av normalområdet» kan være innenfor høybegavet),
  • ikke bruker siste utgave av WISC (WISC-V gir en del informasjon som WISC-IV ikke gir, og dette har vært avgjørende i flere saker).
Selve testen tar omtrent en time og et kvarter. Vanligvis har vi en samtale før og etter testen og fortsetter dialogen over e-post/telefon etterpå, dersom ønskelig. Noe mer strukturert enn dette er erfaringsmessig vanskelig å få til, da det er få foreldre som har tid til å sette av hele dagen, og testen i seg selv er krevende for barnet.
 
Vi tester med WISC-V (WISC-R, WISC-III og WISC-IV er tidligere utgaver av WISC).
 
Ytterligere veiledning er naturligvis mulig.
 
Vi har flyttet til Levanger (ca tre kvarter nord for Værnes flyplass), men vi er i Oslo med jevne mellomrom og kan derfor teste der. Vi tar også imot på Levanger eller reiser til deg om ønskelig.
 
Se også:
 

WISC-venteliste

Vi er i Oslo med jevne mellomrom, minst fire ganger i året, og prøver å få til WISC-testing da. Hvis du ønsker å bli oppdatert på neste gang vi er i Oslo, skriv deg på lista her: WISC-venteliste