Om WISC-testing

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Mensa tilbyr privat WISC-testing nå.

Vårt tilbud er ikke et alternativ til PPT-utredning. Bare PPT kan utrede, og bare PPT kan henvise til BUP og andre instanser. Men PPT kan ta imot en WISC utført av oss (hør med din PPT først om de er villige til det, og understrek at barnet blir WISC-testet av psykolog!), og derved sørge for at ting skjer raskere. Og dersom PPT ikke vil WISC-teste, så er dette et tilbud til de som ønsker å få bekreftet om barnet deres er begavet.

Tilbudet vårt omfatter veiledning av foreldre, uavhengig av testresultatet. Vi vil nødig bare gjøre en test – intelligenstesting av barn har flere etiske aspekter som ikke i like stor grad teller for voksne. Vi vil være sikre på at barnet forstår hva som skal skje og at de voksne forstår hva resultatet innebærer.

Selve testen tar ca. tre timer. Normalt tar vi en samtale før og etter testen, og fortsetter dialog over epost/telefon etterpå dersom ønskelig. Noe mer strukturert enn dette er erfaringsmessig vanskelig å få til, det er få foreldre som har tid til å sette av hele dagen, og testen i seg selv er krevende på barnet.

Vi tester med WISC-V (WISC-R, WISC-III og WISC-IV er tidligere utgaver av WISC).

Ytterligere veiledning er naturligvis mulig.

Vi har flyttet til Levanger (ca tre kvarer nord for Værnes flyplass). Vi er imidlertid Oslo med jevne mellomrom, og kan følgelig teste i Oslo og Trondheim. Vi tar dog imot på Levanger eller reiser til deg om ønskelig.

Se også

Pris for WISC-testing som omfatter veiledling av foreldre: Kr. 6500,–. Dette er en privat tjeneste uten refusjonsrett.

Du kan bestille time til testing pr. telefon til 40061755 eller e-post til Rolf Lindgren. Det tar normalt ca. fire timer. Informasjon om forberedelser og hvordan det foregår her.

Om WISC

Det jeg erfaringsmessig gjerne finner, er om barnet er høybegavet, skoleflinkt, eller begge deler. Sjelden at det ikke er noen av delene.

Av og til avdekker jeg diagnoser som BUP eller PPT ikke har funnet: F.eks. stressreaksjon eller, synsforstyrrelser som kan maskeres som og følgelig feildiagnostiseres som ADD/ADHD, Asperger eller opposisjonell personlighetsforstyrrelse.

Testen gir svært lite interessant informasjon dersom barnet ditt klarer seg godt. Den er et diagnostisk verktøy og en viktig del av visse typer utredninger.

Print Friendly, PDF & Email