Privat WISC-Testing
Evidensbasert psykologi

Moafjæra 8C
7606 Levanger
+47 45519940

WISC V

Om WISC-testing

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Grendel tilbyr privat WISC-testing nå.

Vårt tilbud er ikke et alternativ til PPT-utredning. Bare PPT kan utrede, og bare PPT kan henvise til BUP og andre instanser. Men PPT kan ta imot en WISC utført av oss (hør med din PPT først om de er villige til det, og understrek at barnet blir WISC-testet av psykolog!), og derved sørge for at ting skjer raskere. Og dersom PPT ikke vil WISC-teste, så er dette et tilbud til de som ønsker å få bekreftet om barnet deres er begavet.

Tilbudet vårt omfatter veiledning av foreldre, uavhengig av testresultatet. Vi vil nødig bare gjøre en test – intelligenstesting av barn har flere etiske aspekter som ikke i like stor grad teller for voksne. Vi vil være sikre på at barnet forstår hva som skal skje og at de voksne forstår hva resultatet innebærer.

Du kan bestille time til testing pr. telefon til 455 19 40 eller e-post til Rolf Lindgren. Det tar normalt ca. to timer. Informasjon om forberedelser og hvordan det foregår her. Pris for WISC-testing som omfatter selve WISC-protokollen med samtlige skårer, en skriftlig, forklarende rapport samt veiledning av foreldre: Kr. 7.000,–. 

Dette er en privat tjeneste uten refusjonsrett.

WISC-testing, ved Midjourney
En kunstnerisk tolkning av WISC-testing, ved Midjourney AI.

Om WISC

Det jeg erfaringsmessig gjerne finner, er om barnet er høybegavet, skoleflinkt, eller begge deler. Sjelden at det ikke er noen av delene.

Av og til avdekker jeg diagnoser som BUP eller PPT ikke har funnet: F.eks. stressreaksjon, eller synsforstyrrelser som kan maskeres som og følgelig feildiagnostiseres som ADD/ADHD, Asperger eller opposisjonell personlighetsforstyrrelse.

Testen gir vanligvis lite interessant informasjon dersom barnet ditt klarer seg godt. Den er et diagnostisk verktøy og en viktig del av visse typer utredninger.

Vi pleier å anbefale å få testen via PPT/BUP hvis dere kan, siden det er billigere. Det er dog noen ekstra fordeler med å ta testen hos oss.

Vi har en viss erfaring med at PPT

  • nekter å gi WISC-resultatene til foreldre.
  • bare gir fra seg en skriftlig rapport hvor skårene ikke er oppgitt direkte. Merk da at «øvre del av normalområdet» kan være innenfor høybegavet
  • ikke bruker siste utgave av WISC. WISC-V gir en del informasjon som WISC-IV ikke gir, og som har vært avgjørende i flere saker.

Selve testen tar ca. en time og et kvarter. Normalt tar vi en samtale før og etter testen, og fortsetter dialog over epost/telefon etterpå dersom ønskelig. Noe mer strukturert enn dette er erfaringsmessig vanskelig å få til, det er få foreldre som har tid til å sette av hele dagen, og testen i seg selv er krevende på barnet.

Vi tester med WISC-V (WISC-R, WISC-III og WISC-IV er tidligere utgaver av WISC).

Ytterligere veiledning er naturligvis mulig.

Vi har flyttet til Levanger (ca tre kvarer nord for Værnes flyplass). Vi er imidlertid Oslo med jevne mellomrom, og kan følgelig teste i Oslo. Vi tar dog imot på Levanger eller reiser til deg om ønskelig.

Se også

WISC-venteliste

Vi er i Oslo med jevne mellomrom, minst fire ganger i året, og prøver å få til WISC-testing da. Hvis du ønsker å bli oppdatert på neste gang vi er i Oslo, skriv deg på lista her: WISC-venteliste