Vi får av og til fore­spørsler om å ta en Big 5‑personlighetstest slik som vi bl.a. har gjort på «Brille», «Krisemøte», «Det er lov å være bli’ med Else» og «Sånn er du» med Nils og Har­ald. Det fikser vi!

Det du får, er

  • Tilbake­lesning, ca. en time. Her blir resul­tatene fork­lart, og satt i sam­men­heng med deg og ditt liv.
  • Skriftlig rap­port som innehold­er alle skårene, samt en over­sikt over hva skårene betyr. Over­sik­ten er generell, og ikke skred­der­sy­dd for testre­sul­tatene.

Det vi trenger er

  • Navn på den som skal testes
  • Epost til den som skal testes
  • Gjerne et hint om når det pass­er å gå gjen­nom resul­tatene. Men du får instrukser om hvor­dan du kan sette opp time til tilbake­lesning selv.
  • Og en epost-adresse å sende fak­tu­ra på 1990,- pr test til, samt postadresse for­di reg­n­skapssys­temet krev­er det.
  • Alt dette mailes til [email protected], eller fyll ut skje­maet. Lur­er du på noe rundt dette, er det naturligvis bare å ringe eller spørre til samme epost-adresse.
NEO-PI Big 5 Personlighetstest, by Midjourney
NEO-PI Big 5 Per­son­lighet­stest

Det neste som skjer er at vi sender instrukser om hvor­dan ta testen på web pr. e‑post til den eller de som skal testes. Er det en gave, kan vi sende instruk­sene til den som bestiller, som da f.eks. kan skrive ut instruk­sene og legge rød sløyfe rundt eller noe. Tilbake­lesning tar ca. en time, og kan skje over grendel.confrere.com (helst), tele­fon eller (svært sjelden men fullt mulig) hos oss på Levanger.

Testen som brukes er Cos­ta & McCraes NEO-PI 3. Det er akku­rat den samme testen som brukes i Sånn er du. Tilbake­lesnin­gen gjøres av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren, som er den samme som veiled­er Nils og Har­ald i Sånn er du.

(Ønsker du hjelp med å velge hvem du ønsker å ansette til en still­ing, eller en work­shop til fir­maet ditt med tea­m­analyse og kurs i per­son­lighet kan vi ordne det også.)