Feilansettelser koster. Alle som har måttet si opp noen, er klar over dét. Hva færre er klar over, er hvor mye det koster når man ikke treffer den helt riktige. Man vet jo ikke hvor godt den man ikke ansatte ville ha gjort det.

Det vitenskapen sier, er at det er normalt nokså enkelt å vite hvem som absolutt ikke duger til en stilling. Det er vanligvis ikke nødvendig med ekstern hjelp til slikt: Din erfaring og fagkunnskap vil kunne fortelle deg hvem som ikke passer. Det som er mindre kjent, er at det er vanskelig å vite hvem av en gruppe egnede kandidater som vil gjøre det best, og at det kan være stor forskjell i inntjening på ellers passende kandidater.

Da dreier det seg ikke bare om hvem som passer best inn i kulturen. Forskningen viser at det kan være stor forskjell på hvor godt en gitt person vil klare jobben. Det lønner seg så å si alltid å gjøre en grundig jobb når man evaluerer kandidater: Den beste kan stå for en mye mer solid inntjening enn den nest beste.

Hvis man lar være å gjøre jobbanalyse og personligetstesting før ansettelse, vet man hva man får, og man vet hva man ikke får. Problemet er at det kan ikke gjøres av hvem som helst. Man må faktisk forså sammenhengen mellom jobbanalyse og personlighetstest, og hva testen faktisk forteller. Det er derfor du trenger en ekspert til dette.

Ved hjelp av solid fagkunnskap kan vi avgjøre hvem som mest sannsynlig vil stå for det største bidraget til bunnlinjen av de aktuelle kandidatene.

For å avgjøre hvem som er best egnet, gjør vi en analyse av kravene til stillingen med utgangspunkt i den kunnskapen som allerede er i bedriften. Deretter analyserer vi kandidatene for å finne den som har det beste samsvaret mellom krav til stilling og personlig profil. Analysen av stillingen, og analysen av den som blir ansatt, vil gi verdifull informasjon til videreutvikling både av stillingen og av de som besetter den.