Kreativitet2016-08-05T11:21:35+01:00

Det er ikke noe mystisk med kreativitet. Mennesker er kreative hele tida, men får ikke utnyttet kreativiteten. Bare noen få kan være kreative genier, men alle kan lære seg å utnytte mye mer av kreativiteten sin.

Robert Epstein, tidligere redaktør for Psychology Today, utviklet teorien om generativitet ved Harvard 1970-1990. Teorien viser at det er lett å legge arbeidsforhold til rette for å øke den nyttige kreativiteten på arbeidsplassen.

Vi kan måle

  • kreativitet hos medarbeidere
  • kreativitet hos ledere
  • i hvor stor grad arbeidsplassen legger til rette for kreativitet

og på bakgrunn av dette hjelpe til med å sette i gang tiltak som vil gjøre medarbeiderne mer kreative, og arbeidsplassen til et sted som tar vare på kreativiteten hos alle.

Se også fire faktorer som fremmer kreativitet.

Print Friendly, PDF & Email

RSS Grendel leverer personlighetstesting til «Sånn er du på NRK P2»

  • Sånn er du, Jan Thomas
  • Sånn er du, Henrik Mestad
  • Sånn er du: Atle Antonsen
  • Sånn er du, Camilla Stoltenberg
  • Sånn er du, Kristin Clemet