Faglig overtro Om tro på klinisk intuisjon og egen vurderingsevne

IQ-testing og sakkyndighet Om riktig bruk av evnetetesting

Caring for your introvert Den klassiske artikkelen om hvordan leve med introvert.