Står du ved et veiskille i livet, eller er du i ferd med å ta fatt på det?  Lur­er du på hva du egentlig bør bli når du blir stor? Vi tilbyr en enkel men grundig kar­ri­ereveiled­ning hvor du får svar på hva du mest sannsyn­lig vil trives med.  

Vi tar blant annet utgangspunkt i en grundig pro­fi­l­analyse som vil gi deg verdi­full innsikt i hva som inter­esser­er og pass­er deg mest. Du blir veiledet av en erfaren hode­jeger som har god over­sikt over hva forskjel­lige yrk­er og still­inger krev­er av inter­ess­er, evn­er og moti­vasjons­fak­tor­er. Du får en skriftlig vur­der­ing som forteller hva det er sannsyn­lig at du vil trives med, og hvor­for. Du får adgang til videre oppføl­ging over tele­fon.

Per­son­lighet­stesten NEO-PI blir nor­malt brukt her.

Pris: 2900+MVA.

Å finne ut hva man bør gjøre i livet kan ta lang tid for noen, her er et eksem­pel: My Grand­moth­er Skin­ner was an une­d­u­cat­ed farmer’s daugh­ter who put on airs. She was nat­u­ral­ly attract­ed to a young Eng­lish­man who came to Amer­i­ca in the ear­ly 1870s look­ing for work, and she mar­ried him. (He had not found just the work he want­ed when he died at the age of 90.) Fra  E.G. Bor­ing og G. Lindzey’s A His­to­ry of Psy­chol­o­gy in Auto­bi­og­ra­phy (Vol. 5) (New York: Apple­ton Cen­tu­ry-Crofts, 1967)