Tilnær­min­gen er hov­ed­sake­lig ACT/kognitiv. Jeg har god erfar­ing med å behan­dle angst, depresjon, livskris­er, stress. Timepris er 1100,- for indi­v­d­u­al­ter­api, 1450 for parter­api.  Det er ingen refusjon, men under ei ukes ven­tetid. Send e‑post til [email protected], eller ring 455 19 940 for å bestille time eller bestill direk­te her: Bestill­ingsskje­ma på web.

Psykolog Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren hold­er til på Levanger Spe­sial­ist­sen­ter, Moafjæra 8C, 7606 Levanger.

Vi hold­er til nok­så vis-a-vis coop/obs ved Mag­neten. Slik ser det ut uten­for:

Psykolog på Levanger
Moafjæra 8C

Vi del­er ven­terom med de andre tjen­estene i bygget. Du ser det med en gang du kom­mer inn døra.

Her kan du alt­så få psykologh­jelp uten hen­vis­ning fra lege.