Trenger du noen å snakke med? Er du blitt ekspert på å lese part­nerens behov? Avl­yser du tre­ff med ven­ner og fam­i­liemedlem­mer for­di kjæresten ikke lik­er dem? Noen ganger over­be­vis­er du deg selv om at det er du som bestem­mer, men innerst inne vet du at du lever i et destruk­tivt par­forhold.

Psykolog i Oslo
 Psykolog i Oslo