Grendel kan tilby hjelp med statistisk analyse av datamateriale.

Sitter dere på masse tallmateriale, men har ikke tid til å gå gjennom og analysere den?

Har dere en jevn strøm av kunder som dere gjerne skulle visst mer om, men vet ikke hvordan dere fanger opp informasjon om dem og analyserer den?

Grendel kan gjøre de analysene dere trenger for å få mening ut av dataene. 

Vi bruker bare open source software (R). Vi gjør alle analysene gjenbrukbare. All kode vi produserer er kundens eiendom.

Ønsker du business intelligence, er det ikke oss du skal spørre (men vi vet hvem). Vi er mer stedet du kan begynne.