Fore­drag om erfaringer med ACT og traume­be­han­dling, holdt som inn­legg ved et sym­po­sium om ACT som ble holdt 15. mars 2022.