Foredrag om erfaringer med ACT og traumebehandling, holdt som innlegg ved et symposium om ACT som ble holdt 15. mars 2022.