ACT og traumer
Evidensbasert psykologi

Moafjæra 8C
7606 Levanger
+47 45519940

Foredrag om erfaringer med ACT og traumebehandling, holdt som innlegg ved et symposium om ACT som ble holdt 15. mars 2022.