Psykologi er, i prinsippet, en vitenskap. Det betyr at metoder som psykologer bruker – både når psykologer designer brukergrensesnitt i datamaskiner eller kontrollpaneler i kjernekraftverk, når de hjelper til med å velge ut hvem som skal få en jobb eller bemanne et team, eller når de virker som terapeuter – bør klientene forvente at psykologen bruker de beste metodene som er tilgjengelig.

Grendel evidensbasert psykologi forplikter seg til å være oppdatert innen alle aktuelle fagfelt hvor det ytes bistand, og i den grad det er mulig, å bruke metoder hvor effekten er kjent og utprøvet.

Evidensbasert metode betyr at metoden blir valgt med utgangspunkt i det aktuelle problemet. Ingen metoder er evidensbasert i seg selv. Å arbeide evidensbasert betyr til enhvert tid å bruke den metoden som har best dokumentert effekt på det aktuelle problemet.

Print Friendly, PDF & Email