Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre

Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre
Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre

Hva er typisk deg? Og hvem fungerer du best med? Er du åpen, planmessig, ekstravert, medmenneskelig eller nevrotisk? Forskning har vist at vi alle kan oppsummeres med vekt på en av disse fem faktorene. På en lettlest og underholdende måte får du vite mer om din egen personlighet og ikke minst hvordan den går overens med andre. Her lærer du hvem du er i forhold til de rundt deg og får vite hvordan kunnskap om personlighet kan gjøre deg til en bedre sjef, kollega, venn eller samboer. Boken er skrevet av Petter Schjerven, kjent fra TV-programmet Typisk deg, og Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykologen som tester alle kjendisene til P2s Sånn er du. Av alle han har undersøkt er for øvrig Petter den som er nærmest gjennomsnittet.

Litt mer utfyllende om boka her.

Lindgren, R. & Schjerven, P. (2022)
Hvem er du: Hvordan forstå deg selv –og alle andre Oslo: VigmostadBjørke

De ringte meg og spurte om jeg ville skrive bok om personlighet.  Jeg sa ja. 

Jeg ønsket meg en medforfatter, og spurte Petter. På det tidspunktet trodde jeg at jeg kunne skrive. Jeg hadde gitt ut to bøker fra før, og har publisert masse, og får generelt gode tilbakemeldinger. 

Petter, derimot. Han kan skrive.