Filippinske og colombianske myndigheter krever at søkere om adopsjon  må gjennomgå psykologisk evaluering før adopsjon, samt at psykometrisk testing bruker som en del av evalueringen. Til dette formålet brukes NEO-PI og MMPI-2-RF. NEO-PI  er en klinisk personlighetstest. Den er laget for å kartlegge personlighet i henhold til De fem store personlighetsdimensjonene (The Big Five personality taxonomy), som er den teoretiske modellen av personlighet som brukes mest i psykologisk forskning. MMPI-2-RF er et instrument som er ment å screene for psykiatriske tilstander. MMPI-2-RF er den siste reviderte utgaven av MMPI, som er en av verdens mest anerkjente psykometriske tester til klinisk bruk. Prosessen er som følger:
  1. Vi sender ut lenker til test som kan tas via nettet. Vi trenger da navn, epost, telefonnummer til de som skal ta testen.
  2. Testen må tas overvåket. I praksis betyr det at vi formidler kontakt med steder hvor testen kan tas under overvåkning, fortrinnsvis lokale biblioteker.
  3. Kopi av sosialrapport sendes meg (epost, fax eller brev). Da slipper vi å ta det kliniske intervjuet helt på nytt.
  4. Det gis tilbakemelding basert på testen i en samtale på ca. en time. samt et intervju på ytterligere én time. Skype brukes der hvor det ikke er praktisk mulig å møtes ansikt til ansikt.
  5. Grendel leverer rapport basert på test og intervju. Rapporten til Filippinene skrives på engelsk, slik at oversettelse ikke er nødvendig. Rapporten til Colombia skrives på norsk og må følgelig deretter oversettes til spansk.
Vi har ikke formelt samarbeid med noen adopsjonsformidlere, men har løpende dialog for å sikre at rapportene tilfredsstiller filipinske myndigheters krav.