Hvordan bli mer effektiv i å få gjennom forslagene dine?

Å få gehør for ideer kan være vanskelig. Teknologibedrifter kan være svært forsiktige med nye ideer selv når det er meningen at de skal ligge i forkant. Psykologiske prosesser kan virke på alle nivåer. Mange av disse prosessene er kjent og mulig å gjøre noe med. Kjenner du disse, blir det lettere å få aksept for å vurdere og gjennomføre ideene dine.

Du lærer å se, tolke, forstå og påvirke de psykologiske aspektene ved beslutningsprosessen og beslutningstakerene fra forskjellige vinkler og perspektiver.

I tillegg til å lære grunnleggende salgsteknikk, lærer du å forstå hva som skjer med mennesker når de skal vurdere forslagene dine. Vi tar også for oss forskjellige mennesketyper, hvordan du kjenner dem igjen, og hva slags ideer de faller for.

Du lærer også å kjenne igjen dine egne følelser, slik at du ikke så lett lar deg slå tilbake av nederlag, men lærer og vokser på dem.