Denne workshopen gir anledning til å kartlegge hvordan kunnskap om forskjeller i personlighet kan gi mer forståelse om hvordan samarbeid kan foregå, og hvilke utfordringer som bør takles.

Big 5-analyser blir brukt til å gi et bilde av hele prosjektgruppa, avdelingen, ledergruppa – eller hvem man finner det naturlig å se på. Alle blir Big 5-testet, og alle får tilbakemelding og kopi av sitt eget testresultat. Resultatene for gruppa blir vist fram grafisk, og gir godt utgangspunkt for diskusjon.

Moderne personlighetspsykologi blir gjennomgått såpass detaljert at det blir mulig å forstå sin egen Big 5-profil.

Størrelsen på gruppene kan være fra 4 og utover.

Erfaringsmessig blir diskusjonene svært nyttige – kanskje fordi temaer som oppleves vanskelig å ta opp, fremstår klarere og i nøytralt og ufarlig språk.

 

Print Friendly, PDF & Email