Denne workshopen gir anledning til å kartlegge hvordan kunnskap om forskjeller i personlighet kan gi mer forståelse om hvordan samarbeid kan foregå, og hvilke utfordringer som bør takles.

Big 5-analyser blir brukt til å gi et bilde av hele prosjektgruppa, avdelingen, ledergruppa – eller hvem man finner det naturlig å se på. Alle blir Big 5-testet, og alle får tilbakemelding og kopi av sitt eget testresultat. Resultatene for gruppa blir vist fram grafisk, og gir godt utgangspunkt for diskusjon.

Moderne personlighetspsykologi blir gjennomgått såpass detaljert at det blir mulig å forstå sin egen Big 5-profil.

Størrelsen på gruppene kan være fra 4 og utover til hele avdelinger. Det fungerer svært bra med ca 20.  Opplegget kan skreddersys. Men et typisk opplegg er:

  1. Presentasjon av grunnleggende teori og bakgrunn. Vi holder det praktisk, hensikten er at deltakerne dels skal forstå at vi befinner oss på vitenskapelig trygg grunn, dels at alle skal få nok forståelse til å dra praktisk nytte av den kunnskapen de får.
  2. Gjennomgåelse av hva faktorene og fasettene i NEO-PI betyr, da selvsagt med anledning til å stille spørsmål underveis. Slik bevarer vi anonymitet i detaljene i resultatene, samtidig som hver enkelt får anledning til å sette seg inn i sine resultater.
  3. Visuell fremstilling av resultatene på gruppenivå. Slik blir det belyst hvilken profil bedriften har, og hva dette kan bety for videre strategier.
  4. Diskusjon. Hva betyr dette for oss?

Disse workshopene kombineres gjerne med strategisamlinger.

Erfaringsmessig blir diskusjonene svært nyttige – kanskje fordi temaer som oppleves vanskelig å ta opp, fremstår klarere og i nøytralt og ufarlig språk. Det gir også en og annen aha-opplevelse å se hvordan personlighet fordeler seg.