Hva vil det si å være introvert?

Siden du leser dette, regner jeg med at du enten er mer enn vanlig interessert i psykologi, eller at du har fått med deg at det har vært en del skriverier om introverte i det siste. Her forsøker jeg å sette dette i en slags sammenheng.

Introvert/Ekstravert

I Jungs typologi

I hovedsak er det to forskjellige forståelser av hva introversjon er for noe. I Carl Gustav Jungs typologi (se f.eks. boka Psychological Types, gitt ut på Routeledge) skiller han mellom introversjon og ekstraversjon som to vidt forskjellige orienteringer mot verden. Den introverte henter energi fra tanker og ideer, mens den ekstroverte henter energi fra ting og mennesker.

I trekkteori

Mulig det vil føre for langt i redegjøre utfyllende for hva trekkteori er for noe. Men her ses ekstroversjon og intraversjon som to ytterpunkter på en skala, hvor de fleste ikke er noen av delene, men midt i mellom, og hvor introversjon ikke er noe annet enn fravær av ekstraversjon. Det betyr ikke at det ikke kan være store forskjeller mellom introverte og ekstraverte. Kulde er ikke noe annet enn fravær av varme, likevel er det stor forskjell mellom sommer og vinter.

– ❦ –
Introvert, ved Midjourney
Introvert

Den mest kjente personlighetstesten som er basert på Jungs ideer er MBTI. Her ser man altså på ekstraversjon og introversjon som to forskjellige ting – to forskjellige orienteringer mot verden. Det sies at Jung oppfant begrepet for å forklare hvorfor Freud røk uklar med Adler og ham selv – Adler og Jung var introverte, mens Freud var ekstrovert. Dette er da et tidlig forsøk på å forklare konflikt med personlighetsforskjeller.

I MBTI får vi vite at det er 70% ekstraverte og 30% introverte. Det antas da at introversjon og ekstraversjon er noe som finnes ute i verden, omtrent som høyde og vekt, og at dette kan måles. Fullt så enkelt er det ikke. Personlighetstrekk er hypotetiske begreper, de er aggregater av observert atferd, og det er – i henhold til moderne psykometrisk teori – testen, ikke verden som sådan, som bestemmer hvor stor andel det er.

The Bell Curve
Normlalfordeling av personlighet

Innen moderne psykometrisk tankegang vil 16% være introverte, 16% være ekstroverte, og 68% vil være midt i mellom. Hvor grensene settes avhenger av hvorfor man setter dem. Normalt er det sånn at et standardavvik i forskjell er nok til å merke forskjell fra det som er i midten.

Kan introverte være ekstraverte?

Nei. Men det er antagelig feil spørsmål.

Introverte kan ikke være ekstroverte på samme måte som at Norge ikke kan ha tropeklima selv om Norge av og til har tropenetter (av samme grunn kan ikke stormer ha orkan i kastene, selv om journalistene tror det).

Introversjon og ekstraversjon er eksempler på foretrukne måter å være på. De er aggregerte (abstrakte, oppsamlede, statistiske) størrelser. Introverte kan oppføre seg, i korte eller lengre perioder gitt litt anstrengelse, som ekstraverte gjør. Men ofte holder det å kunne oppføre seg som midt i mellom …

Hva duger introverte til?

Det meste som ekstroverte duger til – når en stillingsannonse nevner at de gjerne vil ha utadvendte, mener de antagelig snill og grei som synonymt med utadvendt. Det kan introverte også fint få til. Det er verre når de som ansetter ikke vet forskjellen mellom introvert og sur og tverr – og bruker personlighetstester de ikke forstår. Når introverte klarer seg i noen av de få stillingene som ekstroverte klarer seg bedre i – stillinger med ustrakt kundekontakt for eksempel – er det gjerne fordi de gjør om på oppgavene slik at de får gjort det de skal med mindre kundekontakt. Stillinger for ekstroverte er gjerne laget av ekstroverte, de kan ha lite effektiv bruk av tid fordi de ekstroverte vil ha utstrakt kontakt med mennesker som frynsegode.

Introvert pride

Selv om journalister tror at det er ei nylig utgitt bok (2012) som er grunnen til oppdagelsen av de introvertes fortreffelighet, har MBTI (hvor det legges stor vekt på at introversjon er ei orientering, ikke en kvalitet) sørget for at nerder over hele verden har kjent til introversjon siden i hvert fall 80-tallet. Du kan finne din MBTI-type ved å se på www.keirsey.com. Du får fire bokstaver, den første er I hvis du er introvert og E hvis du er ekstrovert eller midt i mellom (hvis du spør meg eller andre skolepsykometrikere).

Den første teksten som gjorde introversjon populært utover nerdekretser, tror jeg i hvert fall, er en artikkel fra The Atlantic i 2003: Caring for your introvert. Den gikk jorda rundt, og i og med at The Atlantic er et livsstilsmagasin for massene, bidro artikkelen til å gjøre introversjon kjent og la nok et slags grunnlag for å gi begrepet aksept.

Men det vi snakker om i våre dager, er antagelig 

Jeg har ikke lest den sjøl ennå, men har fått de varmeste anbefalinger av folk som normalt er til å stole på. Den er på lista mi.

Det er ikke noe galt i å være introvert. Det er bare ukjent – fordi det ikke er så lett å legge merke til.