Skulle du ønske det var mulig å sette opp en liste med egenskaper hos en person, og så finne ut i hvor stor grad vedkommende faktisk har de egenskapene? I veldig mange sammenhenger er det faktisk mulig!

Blant egenskaper det er mulig å måle, er:

  • Sosial tilpasningsevne
  • Motivasjonsfaktorer
  • Stressmestring
  • Læringsstil
  • Energinivå
  • Lederegenskaper
  • Salgsegenskaper
  • Stå-på-vilje
  • Etc

Det leveres en skriftlig rapport som forteller om lederstil, kommunikativ stil, motivasjon, samarbeid, tenkestil samt de spørsmålene du særlig ønsket belyst. Det gis imidlertid ingen råd om egnethet til en bestemt stilling, da er det mer relevant med en sluttvurdering.