Personanalyse2016-11-23T14:02:34+01:00

Skulle du ønske det var mulig å sette opp en liste med egenskaper hos en person, og så finne ut i hvor stor grad vedkommende faktisk har de egenskapene? I veldig mange sammenhenger er det faktisk mulig!

Blant egenskaper det er mulig å måle, er:

 • Sosial tilpasningsevne
 • Motivasjonsfaktorer
 • Stressmestring
 • Læringsstil
 • Energinivå
 • Lederegenskaper
 • Salgsegenskaper
 • Stå-på-vilje
 • Etc

Det leveres en skriftlig rapport som forteller om lederstil, kommunikativ stil, motivasjon, samarbeid, tenkestil samt de spørsmålene du særlig ønsket belyst. Det gis imidlertid ingen råd om egnethet til en bestemt stilling, da er det mer relevant med en sluttvurdering.

Print Friendly, PDF & Email

RSS Grendel leverer personlighetstesting til «Sånn er du på NRK P2»

 • Sånn er du, Jan Thomas
 • Sånn er du, Henrik Mestad
 • Sånn er du: Atle Antonsen
 • Sånn er du, Camilla Stoltenberg
 • Sånn er du, Kristin Clemet