Vi tilbyr kurs av vari­erende omfang og innhold innen­for alt som har med å forstå men­nesker bedre, og å forutse men­neskers reak­sjon­er og han­dlinger bedre. Kurs kan skred­der­sys opp mot en øns­ket målset­ning.

Vi kan også bidra med pre­sen­tasjon­er og innhold til sem­i­nar­er.