Vi tilbyr kurs av varierende omfang og innhold innenfor alt som har med å forstå mennesker bedre, og å forutse menneskers reaksjoner og handlinger bedre. Kurs kan skreddersys opp mot en ønsket målsetning.

Vi kan også bidra med presentasjoner og innhold til seminarer.