Teamanalyse

Med team mener vi i denne sammenhengen både ledergrupper, prosjektgrupper og andre områder hvor mennesker arbeider sammen mot et felles mål, mer eller mindre avhengige av hverandre.

Teamanalysen vår kan brukes på minst to måter. Den ene er å ta et eksisterende team, finne teamets styrker og svakheter i måten det er satt sammen på og arbeider. Slik kan teamet få økt bevissthet rundt hvordan oppgaver bør fordeles, hvilke oppgaver det er spesielt gode på, og hva man bør se etter av egenskaper hos mennesker som skal tilføres teamet.

Den andre måten er å modellere team som skal settes sammen. De aktuelle kandidatene til å delta i teamet besvarer et spørreskjema. På bakgrunn av dette kan man modellere de mulige sammensetningene av teamet, og få kunnskap om hvilken sammensetning som er mest heldig vurdert opp mot en jobbanalyse.

Teamanalyse er altså nytttig både før et team skal settes sammen, og etter at teamet er satt sammen. Vi anbefaler at det gjøres en teamanalyse av lederteamet før lederstillinger besettes, og i andre sammenhenger hvor den nyansatte skal være del av en gruppe eller team.

Print Friendly, PDF & Email