IPIP-PI

IPIP-B5

I denne testen blir du sammenlignet med over to tusen mennesker som alt har tatt den.

Les mye mer om testing på Om personlighetstesting.

Big 5-skåren din:

Det som kommer nå er en enkel beskrivelse av hvordan mennesker som skårer som deg har en tendens til å være. Beskrivelsene er svært generelle og sier noe om hvordan du pleier å være over tid, ikke hvordan du kan være i korte perioder.

Skårer mellom 40 og 60 regnes som moderate. Ca. 68% skårer innenfor dette intervallet. Ca. 15% skårer mellom 30 og 40, eller mellom 60 og 70. Ca. 2% skårer lavere enn 30 eller høyere enn 70.

Ekstraversion: 20

Du er litt kresnere enn de fleste når det gjelder å vre med på ting, delta, ta styring. Du oppfattes gjerne som litt reservert. Det er ikke viktig for deg at ting skjer hele tida. Du kan trives med å fordype deg i oppgaver, heller enn å ha mange baller i lufta. Har du med mange mennesker å gjre over tid, kan du fort føle behov for å trekke deg tilbake.

Fasetter:

Varme: 28

Sosiablitet: 32

Selvmarkering: 24

Aktivitet: 23

Spenningssøking: 33

Positive følelser: 20

Medmenneskelighet/Omgjengelighet: 20

For deg er ting, prosesser, hva som skal gjøres viktigst. Du er saksorientert og opptatt av fakta. Du kan være lite glad i småprat. Du foretrekker å pleie omgang med mennesker som har kunnskap eller egenskaper som kan være nyttig for deg.

Fasetter:

Tillit: 20

Rettfremhet: 20

Altruisme: 20

Føyelighet: 20

Beskjedenhet: 27

Følsomhet: 20

Planmessighet: 20

Du kan av og til være litt rotete og vimsete. Til gjengjeld har du lett for å omstille deg. Du trives best med oppgaver som ikke har noen fast struktur.

Fasetter:

Kompetanset: 20

Orden: 20

Plikttroskap: 20

Prestasjonsstreben: 20

Selvdisiplin: 32

Betenksomhet: 24

Følelsemsessig instabilitet/Nevrotisisme: 20

Du slapper av og tar ting med ro. Du har ikke noe stort behov for kontroll og forutsigbarhet og har lett for å stole på andre. Du trives med oppgaver hvor arbeid og ansvar skal delegeres

Fasetter:

Engstelse: 33

Fiendtlighet: 32

Depresjon: 35

Selvbevissthet: 36

Impulsivitet: 30

Sårbarhet: 37

Åpenhet for erfaringer: 20

Du synes det er best når ting får være som de var og trives med det kjente og vante. Du trives med oppgaver som ligner på oppgaver du har gjort før.

Fasetter:

Fantasi: 25

Estetikk: 21

Følelser: 20

Handlinger: 32

Ideer: 27

Verdier: 25

Hvis du liker denne testen:

Om resultatet

Alle faktorene er forklart i boka Hvem er du?

Vi regner moderate skårer for å være mellom ca 40 og ca 60. Ca. 68% skårer innenfor dette området. Ca. 15% skårer mellom 30 og 40, og mellom 60 og 70. Ca 2% skårer lavere enn 30 eller høyere enn 70.

Det er normalt at ingen, én eller to av hovedfaktorene (altså de fem store) er over det moderate området. Det er ikke noe galt i ekstreme skårer eller stor variasjon, det betyr bare at du har mye personlighet, og at andre kan bruke tid på å lære deg å kjenne. De fleste skårer rimeligvis omtrent gjennomsnittlig.

Websida https://www.personlighetstesting.no/ vil etter hvert ha litt mer detaljerte oversikter over hva hver enkelt fasett betyr.

Du kan bestille individuell tilbakelesning med utgangspunkt i den anerkjente Big 5-testen NEO-PI 3 her: https://www.grendel.no/big-5-testing/

Caught exception: Address in mailbox given [] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.