Grendel har lang og solid erfaring med administrasjon og vurdering av resultater av psykometriske tester.

Vi tilbyr for tida WISC (leilighetsvis WAIS og WPPSI), DIVA 5, MMPI-2-RF, BDI-2, NEO-PI, og enhver test som psykologer generelt har tilgang til. Vi tilbyr også ny vurdering av testresultater.