My first HTML document

I denne testen blir du sammenlignet med 700 mennesker som alt har tatt testen. De er plukket fra LinkedIn, twitter og Facebook. Hvis du får en annen skår enn du er vant med, kan det komme av skjevhet i dette utvalget.

Les mye mer om testing på Om personlighetstesting.

Big 5-skåren din er:

Det som kommer nå er en enkel beskrivelse av hvordan mennesker som skårer som deg har en tendens til å være. Beskrivelsene er svært generelle og sier noe om hvordan du pleier å være over tid, ikke hvordan du kan være i korte perioder.. En mer detaljert test med flere spørsmål vil kunne være mer presis og mer beskrivende.

Styrke: 47

Du er omtrent like utadvendt og selvhevende som gjennomsnittet. Av og til kan du trekke deg tilbake til tenekboksen, av og til er du aktiv og frampå.

Varme: 47

Du er like sosial og tillitsfull som de aller fleste. Av og til er du mistenksom og prøvende, av og til tillitsfull og inkluderende. Stort sett synes du det er uproblematisk å omgås andre mennesker.

Kontroll: 47

Du er like ryddig og pertentlig som folk flest. Du kan ha en ryddig pult på jobb eller en rotete sokkeskuff hjemme, eller omvendt. Stort sett er du fink til å holde orden når det trengs.

Følelser: 46

Du er like rolig og avbalansert som de fleste. Av og til dobbeltsjekker du ting, av og til stoler du på at alt går bra.

Kultur: 49

Du er like kultivert som folk flest. Av og til synes du det er fint med tradisjoner, i andre sammenhenger kan du ønske deg siste nytt.

MBTI

Din sannsynlige MTBI-type er: ISTP

(Forklaringer på typen: ISTP)

Belbin

Dine sannsynlige Belbin-roller er:

Shaper

Monitor/Evaluator

Les om Belbin-rollene på Belbin's enkle forklaring.

Arbeidsroller

Dine sannsynlige foretrukne arbeidsroller er:

Du er teoretisk anlagt og liker å jobbe med ting som krever resonnering.

Du er praktisk anlagt og liker å arbeide med konkrete ting.

Grendel evidensbasert psykologi har naturligvis tung kompetanse på disse instrumentene og bruker dem i sine tjenester. MBTI markedsføres i Norge av Assessio, JTI av Optimas, og Belbin av Belbin Norge.

Hvis du liker denne testen: