Meld deg på ventelista!

Hva er WISC?

WISC er et verk­tøy for å kart­legge kog­ni­tivt evnenivå hos barn mel­lom 6 og 18. Mer om dette her: WISC-test­ing