wisc-venteliste
Evidensbasert psykologi

Moafjæra 8C
7606 Levanger
+47 45519940

Meld deg på ventelista!

Hva er WISC?

WISC er et verktøy for å kartlegge kognitivt evnenivå hos barn mellom 6 og 18. Mer om dette her: WISC-testing