Har barnet ditt vært testet med WISC, og du sitter likevel igjen med mange spørsmål?

Psykolog som har WISC-testet over 250 barn og hjulpet skole, foreldre og elever å forstå hva skårene innebærer kan gå gjennom resultatet du har fått, og vurdere hvilke konklusjoner som har vært trukket.

WISC-resultater brukes f.eks. ofte til å diagnostisere ADHD eller asperger, selv om forskningen sier at WISC ikke kan brukes slik.

Det er også mye forvirring rundt hvorvidt en WISC-profil tyder på evnerikhet eller ikke.

Gjennomgåelse samt skriftlig oppsummering: 950,-.