Vi tilbyr små og store workshops hvor ledere og ansatte i teamet, avdelingen eller bedriften får oversikt over hvordan personlighet varierer i bedriften.

Opplegget kan skreddersys. Men et typisk opplegg er:

  1. Presentasjon av grunnleggende teori og bakgrunn. Vi holder det praktisk, hensikten er at deltakerne dels skal forstå at vi befinner oss på vitenskapelig trygg grunn, dels at alle skal få nok forståelse til å dra praktisk nytte av den kunnskapen de får.
  2. Gjennomgåelse av hva faktorene og fasettene i NEO-PI betyr, da selvsagt med anledning til å stille spørsmål underveis. Slik bevarer vi anonymitet i detaljene i resultatene, samtidig som hver enkelt får anledning til å sette seg inn i sine resultater.
  3. Visuell fremstilling av resultatene på gruppenivå. Slik blir det belyst hvilken profil bedriften har, og hva dette kan bety for videre strategier.
  4. Diskusjon. Hva betyr dette for oss?

Disse workshopene kombineres gjerne med strategisamlinger.