• De rådene som psykologer kom­mer med, er først og fremst tips om hvor­dan komme gjen­nom dette greiest mulig. Du trenger ikke følge noen av dem. Der­som du ikke har dårlig psykisk helse fra før, kom­mer du ikke til å få lang­varige psykiske prob­le­mer av dette så å si uansett hva du gjør eller lar være å gjøre.
  • Barn klar­er seg gjen­nom det aller meste, der­som de ikke har psykiske prob­le­mer fra før. De dør ikke av å kjede seg, slåss seg imel­lom, kran­gle, etc. De kom­mer ikke til å bli trau­ma­tis­ert av dette, der­som de ikke er trau­ma­tis­ert fra før.
  • Der­som du har psykiske prob­le­mer av noe slag, så ta det opp med behan­dleren din, hvis du har noen. De rådene som fun­ger­er for andre fun­ger­er kan­skje, eller kan­skje ikke, for deg. Behan­dleren som kjen­ner deg, er antagelig flink­est.

Det er fastle­gen din, deretter leg­evak­ta som er første instans for akutt psykisk helse­hjelp.