Hvordan forholde seg til Corona-situasjonen

  • De rådene som psykologer kommer med, er først og fremst tips om hvordan komme gjennom dette greiest mulig. Du trenger ikke følge noen av dem. Dersom du ikke har dårlig psykisk helse fra før, kommer du ikke til å få langvarige psykiske problemer av dette så å si uansett hva du gjør eller lar være å gjøre.
  • Barn klarer seg gjennom det aller meste, dersom de ikke har psykiske problemer fra før. De dør ikke av å kjede seg, slåss seg imellom, krangle, etc. De kommer ikke til å bli traumatisert av dette, dersom de ikke er traumatisert fra før.
  • Dersom du har psykiske problemer av noe slag, så ta det opp med behandleren din, hvis du har noen. De rådene som fungerer for andre fungerer kanskje, eller kanskje ikke, for deg. Behandleren som kjenner deg, er antagelig flinkest.

Det er fastlegen din, deretter legevakta som er første instans for akutt psykisk helsehjelp.